INFORMACJA O ZAWODZIE
TECHNIK MASAŻYSTA  


Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej. 

Oferta kształcenia w zawodzie technik masażysta skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania: 2 lata

Tryb nauczania: stacjonarny


Przedmioty w zawodzie technik masażysta:

Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język obcy w ochronie zdrowia

Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

Pierwsza pomoc w stanach zagrożeni zdrowia i życia

Język migowy

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Teoretyczne podstawy masażu

Anatomia z fizjologią

Zarys fizjoterapii

Zagadnienia kliniczne w masażu

Masaż

Fizjoterapia

Anatomia topograficzna

Praktyki zawodowe 

Pod koniec IV semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację Z.1. - Świadczenie usług w zakresie masażu.