Procedura przeciwepidemiczna dla słuchaczy, nauczycieli i pracowników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19