Informacja dla słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022